miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Undersøk muggsopp i klasserommet > Bakgrunnsstoff

Undersøk muggsopp i klasserommet

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Muggsopp
I denne fagartikkelen finner du bakgrunnsinformasjon om om muggsopp og muggsoppens betydning for inneklimaet.

Artikler

forskning.no: Dårlig inneklima gir fysiske plager
Intrevju med Professor Oddbjørn Sjøvold ved Energi- og miljølinjen ved Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Oslo om muggsopp og inneklima. Her kommer det blant annet fram at hele 45 prosent av 118 undersøkte skoler i Nord-Trøndelag hadde dårlig inneklima.

Lenker

NILU: Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for luftforskning (NILU) er det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU studerer, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet. Innemiljø er et av NILUs arbeidsområder.

NAAF: Norges astma- og allergiforbund
NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 19 000 medlemmer. På NAAFs nettsted finner du mange ressurser på inneklima inkludert en rådgivingstjeneste.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum. Folkehelseinstituttet

inneklima.com
Dette er en informasjonsbank i regi av Norsk allergi- og astmaforbund (NAAF). Her finner du blant annet en 'Spør eksperten'-spalte som du kan benytte hvis har spørsmål om innemiljø og helse.

Arbeidstilsynet om inneklima
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.