miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Trivsel og helse

Trivsel og helse

I følge Opplæringsloven §9a-3 skal skolen aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Psykososialt arbeidsmiljø

På samme måte som arbeidsmiljøet er viktig for at arbeidstakere skal trives og gjøre en god jobb, er skolemiljøet viktig for elevenes trivsel og prestasjoner. Det fysiske arbeidsmiljøet i skolen er viktig, men det er ikke nok. Hva hjelper det at det fysiske miljøet er bra om forholdet mellom elevene er dårlig?

Gjennom dette opplegget kan dere arbeide for å bedre det psykososiale miljøet ved skolen!

Arbeidet med Trivsel og helse skjer i flere faser, og aktivitetene følger derfor naturlig etter hverandre. Arbeidet kan involvere både elever, lærere, pedagogisk ledelse, foreldre og skolehelsetjenesten.

Introduksjon til arbeidet med Trivsel og helse.


Aktiviteter

Bakgrunnsstoff

Faglig hjelp

English

 

Mer informasjon til: