miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Støv fra vegtrafikk > Bakgrunnsstoff

Støv fra vegtrafikk

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Artikler

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten:
Hva kan du gjøre for å hjelpe osloluften?
Vedfyring og biltrafikk er de største kildene til utilfredstillende luftkvalitet i Oslo. Du kan bidra ved å redusere ditt utslipp fra disse kildene.

Folkehelseinstituttet:
Svevestøv
Eksponering for svevestøv synes å utgjøre et betydelig samfunnsproblem. Epidemiologiske studier viser at det er en sammenheng mellom eksponering for relativt lave konsentrasjoner av partikler i uteluft og ulike typer av akutte og kroniske helseeffekter. (03.12.03)

Aftenposten:
Piggdekkavgift i vinter ikke nok
Piggdekkavgiften er ikke nok til å få renset Oslo-luften, ifølge helse- og velferdsetaten. Ett av problemene er dårlig vasking av statlige veier gjennom byen. (07.10.2004)

Aftenposten:
Uvanlig mye svevestøv
Vårværet har ført til at det enkelte dager er uvanlig mye svevestøv i Oslo. I Kirkeveien har det ikke vært målt så høye konsentrasjoner siden 1999. (14.02.05)

forskning.no:
Svevestøv skyldes piggdekkslitasje av asfalt
Svevestøvproblemene i forbindelse med piggdekkbruk stammer hovedsakelig fra steinmaterialet i asfaltdekket. (22.10.2004)

Norsk institutt for luftforskning:
Svevestøv langs skoleveier - Forskningskampanjen 2004
Kampanjen for 2004 handlet om kartlegging av veistøv på skoleveien. Resultatene er samlet i en rapport.

Lenker

luftkvalitet.info
Informasjon om luftkvalitet i norske byer, UV og ozonlag samt bakkenært ozon.

Dårlig luftkvalitet - et betydelig helse- og trivselsproblem
Luftkvaliteten i Trondheim er i perioder svært dårlig, og utgjør et betydelig miljø- helse- og trivselsproblem. Problemene skyldes hovedsakelig stoffene svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og benzen (C6H6).

Miljøstatus i Norge: Lokal luftforurensning