miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Foreta trafikktelling > Veiledning > Beregninger

Beregninger

Vi skal finne det som kalles Årsdøgntrafikk for veien, det er det tallet myndighetene bruker.

Trafikkmengden på en veg beskrives på denne måten:

  • Timetrafikken er gjennomsnittstrafikken for en gitt time på døgnet. Den er som regel størst for timene fra kl. 7 til kl. 9 og fra kl. 16 til kl. 18.
  • Yrkesdøgntrafikken er gjennomsnittstrafikken utenom lørdag og søndag.
  • Årsdøgntrafikken er den gjennomsnittlige trafikkmengden for vegen for et døgn.

Sammenhengen mellom telleperioden og timetrafikken er: antall kjøretøyer ganger 60 delt på antall minutter tellingen varte. Se formel 1. Sammenhengen mellom timetrafikken og døgntrafikken er vist i tabell 1 for ukedager. Beregning av yrkesdøgntrafikken er vist i formel 2, og beregning av årsdøgntrafikken er vist i formel 3.

Formel 1: Timetrafikk = (telleresultat x 60) : (minutter i telleperioden)
Formel 2: Yrkesdøgntrafikk = (100 x timetrafikk) : (prosent av døgntrafikk for timen)
Formel 3: Årsdøgntrafikk = yrkedøgntrafikk x 0,95

Dersom dere teller flere dager på forskjellige timer, kan dere kontrollere de beregnede timetallene innbyrdes mot tallene i denne tabellen:

Prosent av døgntrafikk
Time mandag-torsdag fredag
07-08 8,2 9,5
08-09 6,7 7,3
09-10 5,2 5,7
10-11 5,3 5,4
11-12 5,5 6,0
12-13 5,7 6,4
13-14 6,1 7,2
14-15 6,8 7,7
15-16 8,2 9,5
16-17 8,2 9,5

Eksempel: Det er telt 330 biler på en tirsdag fra 0845 til 1015. Telleperioden er altså 90 minutter, ”tabelltimen” er 09-10, og prosent av døgntrafikk er 5,7.
Timetrafikk = 330 x 60 : 90 = 220
Yrkesdøgntrafikk = 100 x 220 : 5,7 = 3860
Årsdøgntrafikk = 3860 x 0,95 = 3667

Før tallene fra trafikktellingen inn i registreringsskjemaet og send det inn til nettverkets database. Skriv inn både antall kjøretøyer totalt i telleperioden, timetrafikken og beregnet årsdøgntrafikk.

Beregn andelen med piggdekk
Bruk telleresultatene til å beregne hvor stor andel av trafikken som brukte piggdekk Gå ut fra det totale antallet kjøretøyer som er talt, og regn ut hvor mange prosent det totale antallet som hadde piggdekk bruker.

Beregn andelen av tungtrafikk
Bruk telleresultatene til å beregne hvor stor andel av trafikken som er tungtrafikk. Som tungtrafikk regner vi busser, lastebiler, trailere, anleggsmaskiner og lignende. Gå ut fra det totale antallet biler som er telt, og regn ut hvor mange prosent tungtrafikken utgjør.

Utvidet arbeisskjema for trafikktellinger