miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Fra avfall til kompost > Bakgrunnsstoff

Fra avfall til kompost

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Artikler

Grønn Hverdag :
Hageavfall kan også komposteres!
Avfallet fra hagen din kan også komposters. Ved å la hageavfallet bli til jord igjen, blir behovet for innkjøpt jord og gjødsel mindre. Behovet for bilkjøring blir også mindre

Oslo Kommune:
Matavfall skal gi strøm og varme
Oslo kommune ønsker å utvinne biogass av matavfallet og bruke gassen til strøm- og fjernvarmeproduksjon.

Lenker

Kompostering av matavfall
Grønn Hverdags veileder for hjemmekompostering.

Miljøstatus i Norge: Våtorganisk avfall
Informasjon om våtorganisk avfall.

ORIO
6-årig program (1999-2005) opprettet av Miljøverndep. og Landbruksdep. Programmets mål er å bidra til bærekraftig utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall og slam og samtidig ivareta hensynet til miljø og helse til mennesker, dyr og planter.

Miljøstatus i Norge: Avfall og gjenvinning
Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. De siste årene har avfallsmengdene økt mer enn den økonomiske veksten.