miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Har du sett piggsvin? > Veiledning

Har du sett piggsvin?

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Registrere observasjoner av piggsvin
  • Bli kjent med piggsvinets levesett og leveområde
  • Bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen

Aktuelle samarbeidspartnere

Miljøvernleder i kommunen, Norsk Zoologisk Forening

Forsvinner piggsvinet?

Selv om piggsvin fortsatt er vanlig i deler av landet, har bestanden gått sterkt tilbake de seinere tiårene. Det kan være flere grunner til tilbakegangen. En årsak er trolig endringer i kulturlandskapet og økt bruk av miljøgifter. Andre grunner kan være kalde vintrer, mangel på egnet bolmateriale og manglende tilgang på mat. Flere veger og økt biltrafikk er en trussel i tettbygde strøk. Selv om piggsvinet neppe dør ut i Norge med det første, er det grunn til å følge med.

Gjennomføring

Har du sett piggsvin?

Piggsvinene sover vanligvis om dagen, slik at observasjoner må skje utenom skoletid. Foreta en rundspørring i nærmiljøet om noen har sett piggsvin tidligere eller kjenner til hvor de kan finnes, og bruk øynene godt når dere er ute i områder der dere tror at piggsvin kan holde til. Dersom du ser et piggsvin, legg merke til hva det gjør, og noter tid og sted.

Piggsvin liker seg godt i grønne områder med busker og kratt, på enger, i grøftekanter, villniss og uryddige hager der de kan finne mat, vann og gode skjulesteder. Oftest finner de mest mat i litt fuktige områder, for eksempel innimellom langt gras. Her finner de insekter, mark og snegler. Om sommeren kan piggsvinet ha mange forskjellige bol og gjemmesteder. De holder ofte til under verandaer, terasser, uthus, dokkestuer og trapper.

Hvor finnes det piggsvin i Norge?

I Norge holder de fleste piggsvinene til på Sørvestlandet og Sørøstlandet. Særlig mange ser det ut til å være i Stavangerområdet og på Jeløya i Moss, men dette kan variere fra år til år. Utbred elsen er langs kysten og et stykke inn i innlandet. Det er ikke piggsvin i Troms og Finnmark.

Legg inn data

Alle observasjoner som elevene gjør av piggsvin, no teres i registreringsskjemaet og legges inn i nettverkets database. Noter hvor piggsvinet er observert. Skriv inn gateadresse og husnummer (Markvegen 50) eller navn på området (Byparken). Gi en kort beskrivelse av stedet. Husk å notere dato og klokkeslett for når piggsvinet ble sett. Dere bør også skrive inn kartkoordinater (nærmere veiledning finnes på nettverkets vevsider).

Kryss av i skjemaet om piggsvinet var levende eller dødt, og angi mulig dødsårsak. I tettbygde strøk er påkjørsel av bil en vanlig dødsårsak. Andre vanlige dødsårsaker for piggsvin er at de setter seg fast i bærnett som er spent over bærbusker og jordbæråkrer, eller at de faller ned i grøfter, lysgraver og lignende og ikke kommer seg opp igjen.

Visste du at...

i Stavanger er det satt opp fareskilt på steder der piggsvin ofte krysser vegen?

Kryss også av om det var ett eller flere piggsvin som ble observert, og hva de gjorde. Utfyllende opplysninger kan skrives i det åpne feltet. I tillegg kan tegninger sendes inn til nettverket.

Lag vinterhi til piggsvin

Piggsvinene er avhengige av gode overvintringssteder. Det er en fordel med hager som ikke er altfor velfriserte. Dersom gras og lauv samles i en stor haug i et rolig hjørne av hagen, kan det være et godt utgangspunkt for et piggsvinbol. Legg gjerne noen plankebiter over som tak, slik at det ikke regner ned i bolet.

Dere kan også lage en egen kasse som dere plasserer i et stille hjørne av en hage. Kassa bør være minst 60 x 80 x 50 cm og ha lokk. Lag en åpning 20 x 20 cm på den ene siden. For å hindre råteskader bør dere ikke sette kassa direkte på bakken. Det ordner dere ved å feste treklosser i hvert hjørne. En tverrvegg inne i kassa hindrer at grevlinger kan komme inn. Bolmaterialet kan bestå av halm, lauv eller tørt høy.

Illustrasjon: piggsvinkasse (s. 55 Norsk naturhåndbok)

Tips og idéer

Sett ut en skål med vann til piggsvinet i hagen. Sett ikke ut melk, for da får piggsvinet vondt i magen. Du kan også fôre piggsvinet med litt middagsrester eller kattemat og hundemat.

Visste du at...

et stort voksent piggsvin har fra 6000 til 8000 pigger?

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Hvor og når ble piggsvinet observert?
Kommune  
Stedsnavn / gatenavn og gatenummer  
Gi en kort beskrivelse av lokaliteten  


Kartreferanse UTM øst-vest UTM nord-sør Sone
     
Dato   Klokkeslett  

Hvordan var omgivelsene der piggsvinet ble observert? (sett ett kryss)
  Kort gras / plen   Lauvskog
  Langt gras / eng   Barskog eller blandingsskog
  Busker/blomsterbed   Asfalt eller grus
  Annet (spesifiser i feltet nedenfor)
 Var piggsvinet (sett ett kryss)
  Levende   Dødt
Mulig dødsårsak:
 Hva gjorde piggsvinet da det ble observert? (sett ett kryss)
  Spiste, drakk   Sloss med et annet piggsvin
  Gikk rolig av gårde   Stod stille (skjer oftest når det blir skremt)
  Løp av gårde   Lå i ro, sov
  Drev paringslek eller paring   Annet (spesifiser i feltet nedenfor)
 


Andre opplysninger
 


 
Opplysninger om finneren
Etternavn  
Fornavn  
E-postadresse  

Vis bare skjema