Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Hvor og når ble piggsvinet observert?
Kommune  
Stedsnavn / gatenavn og gatenummer  
Gi en kort beskrivelse av lokaliteten  


Kartreferanse UTM øst-vest UTM nord-sør Sone
     
Dato   Klokkeslett  

Hvordan var omgivelsene der piggsvinet ble observert? (sett ett kryss)
  Kort gras / plen   Lauvskog
  Langt gras / eng   Barskog eller blandingsskog
  Busker/blomsterbed   Asfalt eller grus
  Annet (spesifiser i feltet nedenfor)
 Var piggsvinet (sett ett kryss)
  Levende   Dødt
Mulig dødsårsak:
 Hva gjorde piggsvinet da det ble observert? (sett ett kryss)
  Spiste, drakk   Sloss med et annet piggsvin
  Gikk rolig av gårde   Stod stille (skjer oftest når det blir skremt)
  Løp av gårde   Lå i ro, sov
  Drev paringslek eller paring   Annet (spesifiser i feltet nedenfor)
 


Andre opplysninger
 


 
Opplysninger om finneren
Etternavn  
Fornavn  
E-postadresse