miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter >

Planktonalgenes systematikk

Planteplankton omfatter ulike systematiske grupper som alle har det til felles at artene er små og finnes i de frie vannmasser. Algene deles inn i ulike divisjoner og klasser hvor skillet er basert på cellens form og størrelse, på celleveggens kjemiske sammensetning og utseende, på kloroplastenes antall, form og sammensetning. Videre er tilstedeværelse av og antall flageller av betydning, og likeledes formeringsmåten.

Det avgjørende skillet i inndelingen av levende organismer er likevel om cellene har organeller som cellekjerne, kloroplaster, mitokondrier ol. eller om cellen ikke har definerte organeller. Den første gruppen har procaryote celler og den siste eucaryote celler.

Det finnes tre hovedtyper av pigment som absorberer lys i ulike bølgeområder:

 1. klorofyller som absorberer i blått og rødt lys
 2. karotenoider (xanthofyller) som absorberer i blått og grønt
 3. Fykobiliner som absorberer i grønt, gult og orange.
Klorofyll a er hovedpigmentet og inngår direkte i fotosyntesereaksjonen. De andre pigmentene overfører absorbert lysenergi til klorofyll a.

Grupper som blir omtalt i dette kompendiet er: (Inndelingen følger Bold & Wynne 1985).

 • PROCARYOTE CELLER - uten ekte cellekjerne og organeller.
  1. l. BLÅGRØNNALGER/BLÅGRØNNBAKTERIER - CYANOPHYTA/CYANOBACTERIA
 • EUCARYOTE CELLER - med ekte cellekjerne, mitokondrier, kloroplaster.
  1. GRØNNALGER - CHLOROPHYCEAE
  2. GULLALGER - CHRYSOPHYCEAE
  3. KISELALGER - BACILLARIOPHYCEAE
  4. FUREFLAGELLATER - DINOPHYCEAE
  5. SVELGFLAGELLATER - CRYPTOPHYCEAE
  6. ØYENFLAGELLATER - EUGLENOPHYCEAE

Endelser:

 • Divisjon: - phyta
 • Klasse: - phyceae
 • Orden: - ales

OVERSIKT OVER KJENNETEGN FOR DE ULIKE GRUPPENE

PROCARYOTA
DIVISJON: CYANOPHYTA-CYANOBACTERIA
BLÅGRØNNALGER/BLÅGRØNNBAKTERIER- CYANOPHYCEAE
Uten cellekjerne, kloroplaster og mitokondrier. Aldri med svingtråder eller flageller. Blått (phycocyanin) og rødt fargestoff (phycoerythrin) ved siden av klorofyll a. Opplagsnæring er glykogen. Ingen fast cellevegg.
EUCARYOTA
DIVISJON: CHLOROPHYTA
GRØNNALGER - CHLOROPHYCEAE
2 eller flere flageller. Klorofyll a og b. Opplagsnæring er stivelse og fett. Cellevegg av cellulose og pektin.
DIVISJON: CHRYSOPHYTA
GULLALGER - CHRYSOPHYCEAE
1 eller 2 flageller. Klorofyll a og c. Opplagsnæring leukosin og fett. Cellene er nakne eller danner hus eller skjell av pektin eller kisel.
KISELALGER - BACILLARIOPHYCEAE
Ingen flageller.
Klorofyll a og c og karotenoider. Fargen på kloroplasten er gyllenbrun.
Fett som opplagsnæring.
Skall av kisel.
DIVISJON: PYRROPHYTA
FUREFLAGELLATER - DINOPHYCEAE
2 flageller som finnes i furer på overflaten. Klorofyll a og c, beta-karoten og xanthophyller. Stivelse og fett som opplagsnæring. Cellevegg av cellulose og pektin.
DIVISJON: CRYPTOPHYTA
SVELGFLAGELLATER- CRYPTOPHYCEAE
To flageller. Klorofyll a og c, karotenoider og xanthofyller. Mange mangler pigment. Svelg på undersiden. Opplagsnæring er stivelse. Uten fast cellevegg.
DIVISJON: EUGLENOPHYTA
ØYENFLAGELLATER - EUGLENOPHYTA
En, to eller flere flageller. Klorofyll a og b og karotenoider. Noen former er fargeløse. Har øyenflekk. Opplagsnæring er karbohydrater. Mangler fast cellevegg.

I det følgende omtales hver gruppe med et utvalg slekter.

(Størrelsen angis i my. lmy= 1/1000 mm).