Miljolare.no

Område: Drøbak

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Pigghuder (Echinodermata indet.)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strongylocentrotus sp.23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Henricia sanguinolenta23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Kuskjell (Arctica islandica)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Havsalat (Ulva lactuca)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sagtang (Fucus serratus)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blæretang (Fucus vesiculosus)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Glassmanet (Aurelia aurita)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
O-skjell (Modiolus modiolus)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blåskjell (Mytilus edulis)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Pigghuder (Echinodermata indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Rødalger (Rhodophyta indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Tanglopper (Amphipoda indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strandsnegler (Littorina sp.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sukkertare (Saccharina latissima)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Krepsdyr (Crustacea indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Kongsnegl (Buccinum undatum)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blekksprut (Cephalopoda indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blåskjell (Mytilus edulis)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blæretang (Fucus vesiculosus)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sagtang (Fucus serratus)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Rur (Balanidae indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blåskjell (Mytilus edulis)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Knivskjell (Solenidae indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Muslinger (Bivalvia indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Glassmanet (Aurelia aurita)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Brennmaneter (Cyaniidae indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Ribbemaneter (Ctenophora indet.)23.09.201623.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)23.09.201623.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)