Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)

Arten er ein av dei få som kan bestemmast overflatisk, spesielt på den kraftige mørkegrøne fargen. Den gjerne tett buskete, men kan òg finnast utstrekt på fjell, t.d.under Grisetang. Vanleg...

Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden: Cladophorales
Familie: Cladophoraceae
Slekt: Grønnduskslekta (Cladophora)