Pigghuder (Echinodermata)

Pigghudene omfatter bl.a. sjøstjerner, slangestjerner, sjøpølser og kråkeboller. Felles for alle er at de har en ytterhud som inneholder kalk. Hos noen grupper, som f. eks. sjøpølsene, er...

Rike: Dyreriket (Animalia)