Muslinger (Bivalvia)

Muslingene ernærer seg som regel som filtratorer, og man finner gjerne mange av dem i små dammer eller i utløpet av en innsjø. Det er to grupper av muslinger i ferskvann: de store muslingene ...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)