miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kystprogrammet > Kystprogrammet - Informasjon

Kystprogrammet - Informasjon

Bakgrunn

Kystovervåkingsprosjektet ble startet i 1989. Målet med prosjektet var å gi støtte til miljøundervisning i skolen. Tidligere erfaringer med miljøundervisning fra skolen viste at det var nødvendig med konkrete tilbud til skolene som ble satt i gang og styrt fra sentralt hold. Erfaringer fra et prosjektsamarbeid mellom skoler og helsemyndighetene i Nord-Trøndelag etter Tsjernobyl-ulykken viste at tverretatlig samarbeid kan virke utviklende og stimulere til nytt og positivt engasjement blandt elever og lærere.

Målsetning

Gjennom KystProgrammet ønsker vi å stimulere til økt samarbeid lokalt mellom skole, forskning, miljøforvaltning, organisasjoner og næringsliv. Vi vet at både næringsliv, frivillige organisasjoner og miljøforvaltning representerer stor faglig kompetanse og engasjement som skolen har bruk for. Gjennom KystProgrammet bidrar 10 - 15.000 skoleelever med en systematisk overvåkning av store deler av norskekysten. Foruten Norge deltar over 20 andre europeiske land i Coastwatch Europe Network. Fremover vil det også satses på internasjonalt samarbeid mellom sokoer i Europa.

Kystprogrammet er for elever ved grunnskoler og videregående skoler. Vanskelighetsnivået skal i stor grad kunne tilpasses elevenes alder og kunnskapsnivå.

Organisering

Kystprogrammet inngår nå som en del av Vannprogrammet i Nettverk for Miljølære, og blir driftet av Universitetet i Bergen.

I hvert fylke finnes en fylkeskontakt som er knyttet til de statlige utdanningskontorene. Disse skal bistå kommuner og skoler med påmelding og oppfølging av programmet. De er også behjelpelig med å arrangere kurs for deltakerskoler. På alle skoler som deltar skal det finnes en kontaktperson for programmet.

Gjennomføring av KystProgrammet

Påmelding

Alle skoler som har deltatt i Kystprogrammet har fått tilsendt en perm (Kystpermen) med nødvendige opplysninger og kopieringorginaler for de ulike skjemaene.

Nye skoler som ønsker å delta i Kystprogrammet må melde seg på Nettverk for miljølære. Kystpermen blir ikke lenger sendt ut til nye deltakere, men skjema og veilledning er tilgjengelig eletronisk.

Vi vil oppfordre nye deltakere til å heller gjøre registreringer i Vannprogrammet.

Skolens arbeid

Skolen gjennomfører undersøkelsene på det tidspunktet som passer best for skolen. De ferdig utfylte skjemaene sendes fylkeskontakten.

Tilbakemelding

Tilbakemelding er tidligere i kystprogrammet gitt gjennom

  • Avisa kystovervåkeren sendt i klassesett til deltakerskolene i januar
  • Kystbullentinen som sendes til lærere ved deltakerskolene fire ganger i året
  • Presentasjonsprogram (for DOS) som viser årets resultater på datamaskin
  • Enkelte fylker har egne meldingsblad for deltakerskoler i sitt fylke

I dag blir informasjon om kystprogrammet primært gitt gjennom Nettver for miljølære sine websider. Avisa kystovervåkeren har byttet navn til Vannposten, og blir sendt til alle deltakere i Vannprogrammet.