miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > Du finn oss i naustet

Du finn oss i naustet


Aktivitet:Kulturminnet vårtHovedside Vis resultater
Dato:17.04.2009
Deltaker:Arne HøylandDeltakerside
Område:Holvik (Vågsøy, Sogn og Fjordane)Områdeside

Holvik
Comments:
Holvik skule ligg på vestsida av Vågsøy ikkje langt frå Måløy i Nordfjord. Elevar ved skulen har registrert kulturminne i Holvik. Dei målte opp, skreiv ned fakta og tok bilete av tinga. Denne reportasjen har eg laga i etterkant av opplegget og den er basert på feltarbeidet eg gjorde i lag med elevane, lærarane og informanten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Klikk direkte på bileta for maksimal storleik.


Feltarbeidet er i gang.

Full størrelse

Tittel mangler

Full størrelse

Tittel mangler

Full størrelse

Tittel mangler

Full størrelse

Tittel mangler

Full størrelse

Tittel mangler

Full størrelse

1 Fiskekiste
Comments:
Fiskekiste brukt til å lagre fisk i på veg heim frå sjøen.

Full størrelse

1 Fiskekiste
Comments:
Oppmåling
lengde 215,5cm
breidde 48cm
høgde 19cm

Full størrelse

1 Fiskekiste
Comments:
Arne, Elias eller Isak Holvik har laga fiskekista i 1940-50

Full størrelse

1 Fiskekiste
Comments:
Fiskekiste brukt til å transportere og lagre levande fisk i på veg heim frå sjøen. Dei slepte fiskekista etter robåten.

Full størrelse

1 Fiskekiste

Full størrelse

2 Hummerteine

Full størrelse

2 Hummerteine
Comments:
Hummerteine laga i 1940-50 av Arne og Elias Holvik.

Full størrelse

2 Hummerteine
Comments:
oppmåling
lengde 85cm
breidde 41,3
høgde 33,1cm

Full størrelse

2 Hummerteine
Comments:
Taug til å låsa att loket med.

Full størrelse

2 Hummerteine
Comments:
Under loket er festa ein streng som hummaragnet (fisk) vert hengd på.

Full størrelse

3 Garnkasse
Comments:
Garnkasse brukt til å leggja garn i når ein skal ut med båt og setja garn.

Full størrelse

3 Garnkasse
Comments:
Oppmåling

Full størrelse

3 Garnkasse

Full størrelse

3 Garnkasse

Full størrelse

4 Hummerteine

Full størrelse

4 Hummerteine
Comments:
Teinen var ny i 1950 og Normann Oldeide har laga og brukt han.

Full størrelse

4 Hummerteine

Full størrelse

4 Hummerteine
Comments:
oppmåling

lengde 70cm
breidde 51cm
høgde 40cm

Full størrelse

4 Hummerteine

Full størrelse

4 Hummerteine

Full størrelse

4 Hummerteine

Full størrelse

5 Krakk

Full størrelse

5 Krakk

Full størrelse

5 Krakk
Comments:
Isak Holvik laga krakken i 1940 og han brukte han til å støtta opp båten med.

Full størrelse

5 Krakk
Comments:
oppmåling
lengde 38cm
breidde 36cm
høgde 43cm

Full størrelse

6 Drått
Comments:
Drått er eit spesiallaga hjul eller ein rull som vert sett på båtripa og brukt når ein dreg inn lina eller fiskar med handsnøre.

Full størrelse

6 Drått
Comments:
Isak Holvik laga det i 1940 og har også brukt det.

Full størrelse

6 Drått
Comments:
oppmåling
lengde 30cm
breidde 15cm
høgde 30cm

Full størrelse

6 Drått

Full størrelse

6 Drått

Full størrelse

6 Drått
Comments:
Her ser ein korleis ein plasserer ein drått oppe på båtripa.
Bilete er henta frå registreringa på Skavøypollen.

Full størrelse

7 Sule med fiskesnøre
Comments:
Denne sula med handsnøre/fiskesnøret vart laga i perioden 1940-50.
Snøret er av hamp.

Full størrelse

7 Sule med fiskesnøre
Comments:
Sula manglar den eine armen. (samalikn med neste ting som og er ei sule med snøre,ting nr. nr. 8)

Full størrelse

7 Sule med fiskesnøre
Comments:
Oppmåling

lengde 41cm
breidde 12cm
høgde 1,5cm

Full størrelse

7 Sule med fiskesnøre
Comments:
Det meste av fiskesnøret er litt tjukt, men heilt nede i enden litt over ein meter frå ongeelen, er det sett på eit tynt snøre som gjer at fisken ikkje så lett oppdagar snøret.

Full størrelse

8 sule med fiskesnøre
Comments:
Handsnøre frå ca 1950 laga av Isak Holvik.

Full størrelse

8 sule med fiskesnøre
Comments:
Sula er av tre og snøret av hamp. Snøret er brunt på grunn av at det truleg har vorte barka (impregnert) , det vil sei innsett med bjørkebarkvæske (barkelåg). Barkelågen laga dei sjølv ved å hakka opp bjørkebark og koka han i vatn. Etter fleire timar med koking fjerna dei barken , tømde barkelågen oppi i eit trekar og la fiskesnøret, lina, garn o.l. oppi så dei kunne "drikka av bjørkemedisinen" .

Full størrelse

8 sule med fiskesnøre
Comments:
oppmåling

lengde 52cm
breidde 11cm
høgde 2cm

Full størrelse

8 sule med fiskesnøre

Full størrelse

8 sule med fiskesnøre

Full størrelse

9 Pikke
Comments:
Pikke vert denne tingen kalla og han vart brukt i enden av garna for å merka dei og finna dei att på sjøen. No brukar ein blåser.

Full størrelse

9 Pikke
Comments:
Dei kunne ha ei pikke i kvar ende av garnet, i eine enden ei pikke med ei venge og i andre enden av garnet ei med to venger. Så kunne dei til dømes ha den regelen at pikka med to venger alltid var festa til garnenden mot nord og den med ei venge mot sør. Då viste dei kva ende dei skulle byrja med når dei trakk garnet.

Full størrelse

9 Pikke
Comments:
oppmåling

lengde 82,9cm
breidde 23cm
høgde 50cm

Full størrelse

9 Pikke

Full størrelse

9 Pikke
Comments:
Pikka er merka med eigaren sitt namn og truleg registreringsnummeret til fiskebåten.

Full størrelse

10 Krakk
Comments:
Båtkrakk frå 1940 , laga og brukt av Isak Holvik

Full størrelse

10 Krakk

Full størrelse

10 Krakk
Comments:
Krakken er brukt til å støtta opp robåten med.

Full størrelse

10 Krakk
Comments:
oppmåling

lengde 38cm
breidde 36cm
høgde 43cm

Full størrelse

11 Garnkule
Comments:
Garnkuleregistratorane i lag med informanten.

Full størrelse

11 Garnkule
Comments:
Garnkuler brukt på fiskegarn som skal stå litt djupt.

Full størrelse

11 Garnkule
Comments:
Den eine kula er stempla med bokstaven M , og det kan kanskje bety at det er Moss glasverk som har produsert kula.
Dei andre tre kulene hadde ikkje noko bokstavstempel på seg.

Full størrelse