Miljolare.no

Underart: Lodden vaniljerot (Monotropa hypopitys subsp. hypopitys)

Andre navn: (vaniljerot), loden vaniljerot

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt      Vaniljerotslekta (Monotropa)
Art       Vaniljerot (Monotropa hypopitys)
Underart        Lodden vaniljerot (Monotropa hypopitys subsp. hypopitys)