Lyngfamilien (Ericaceae)

Lyngfamilien er ingen stor familie i Norge. Det er likevel en familie med stor utbredelse, siden flere av artene danner viktige plantesamfunn både i fjellet og langs kysten. På verdensbasis derimot...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)