Miljolare.no

Art: Albusnegl (Patella vulgata)

Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Tanglopper (Amphipoda)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Martaum (Chorda filum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Knivskjell (Solenidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Butare (Alaria esculenta)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sandreke (Crangon crangon)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Hordaland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sandreke (Crangon crangon)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Butare (Alaria esculenta)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Sandreke (Crangon crangon)
Sirkelskjell (Dosinia exoleta)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
11.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
11.06.2019
Utheim skole
Kårvåg (Averøy, Møre og Romsdal)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svamper (Porifera)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
21.05.2019
Tertnes skole
Grønskjæret (Bergen, Hordaland)
Butare (Alaria esculenta)
Rur (Balanidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
21.05.2019
Tertnes skole
Grønskjæret (Bergen, Hordaland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
 
Livet i fjæra
23.05.2019
Omvikdalen oppvekstsenter avdeling skule
Halsnøy Kloster (Kvinnherad, Hordaland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krasing (Corallina officinalis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
1-15 av 208 siste»»