Snegler (Gastropoda)

Sneglene er utsyrt med en raspetunge (radula) som de bruker til å skrape algebelegg fra stener og planter. De kan også spise rotnende plantedeler og detritus, og de fungerer også som åtselspisere...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)