Albusnegl (Patella vulgata)

Albusnegl var vanlig langs nesten hele kysten, men finnes i dag ikke i Oslofjorden heller ikke langs deler av Sørlandskysten. Fra Hamningberg i Finmark og østover er den ennå ikke registrert....

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Archeogastropoda
Familie: Albusnegler (Patellidae)
Slekt: Albusnegl (Patella)