Denne gruppa består hovudsaklig av marine snegler, men også noen ferskvassarter.
Alle de vanligste artene i fjøra tilhører denne gruppen. Kjønna er vanligvis
separate. De aller fleste ...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Snegler (Gastropoda)