Miljolare.no

Slekt: Almeslekta (Ulmus)

Når kommer våren?
04.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2022 Bladsprett (musøre) alm
03.05.2022 Blomstring hegg
 
Når kommer våren?
28.03.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.03.2022 Blomstring alm
 
Fenologi
27.03.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Vårkål (Ranunculus ficaria)
Alm (Ulmus glabra)
 
Planteregistreringer
24.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Eik (Quercus)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
 
Planteregistreringer
24.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Ask (Fraxinus excelsior)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
 
Planteregistreringer
25.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Sløke (Angelica sylvestris)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Planteregistreringer
18.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Fenologi
22.05.2021
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
08.04.2021
Charlotte Bakke
Øyekast (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
06.04.2021 Blomstring alm
06.04.2021 Blomstring løvetannslekta
 
Planteregistreringer
21.08.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Osp (Populus tremula)
Eik (Quercus)
Selje (Salix caprea)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Store gamle trær
08.08.2020
Leif Brekken
Ikjefjord (Høyanger, Vestland)
Alm (Ulmus glabra)
 
Store gamle trær
08.08.2020
Leif Brekken
Ikjefjord (Høyanger, Vestland)
Alm (Ulmus glabra)
 
Fenologi
27.04.2020
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
26.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.04.2020 Bladsprett (musøre) alm
25.04.2020 Blomstring nyresoleie
26.04.2020 Blomstring skogstarr
 
Når kommer våren?
23.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.04.2019 Bladsprett (musøre) alm
23.04.2019 Bladsprett (musøre) ask
20.04.2019 Første observasjon hoggorm
23.04.2019 Blomstring smalkjempe
23.04.2019 Bladsprett (musøre) eik
 
1 - 15 av 74 siste»»