Alm (Ulmus glabra)

Alm er ikke et vanlig tre i vår flora. Almeskog finner vi bare på små områder. Den er kravfull både når det gjelder jordbunnen og varme. Alm er det mest utbredte “edelløvtreet”. Det er...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Almefamilien (Ulmaceae)
Slekt: Almeslekta (Ulmus)

Rødlistestatus: Sårbar