Miljolare.no

Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)

Fenologi på Nordkalotten
13.06.2024
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv kirke (Vadsø, Finnmark)
13.06.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
08.06.2024
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
31.05.2024 Blomstring ballblom
01.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
01.04.2024 Blomstring blåveis
17.03.2024 Ankomst bokfink
16.04.2024 Blomstring engfiol
19.05.2024 Blomstring fuglevikke
29.04.2024 Ankomst gransanger
29.04.2024 Sang for første gang gransanger
09.04.2024 Ankomst gråtrost
22.04.2024 Blomstring gullstjerne
31.05.2024 Blomstring harerug
11.05.2024 Blomstring hegg
01.04.2024 Blomstring hestehov
26.05.2024 Blomstring hundekjeks
01.04.2024 Voksenstadiet husflue
09.04.2024 Blomstring hvitveis
03.04.2024 Ankomst jernspurv
13.05.2024 Blomstring korsknapp
18.05.2024 Blomstring liljekonvall
10.04.2024 Ankomst linerle
05.05.2024 Ankomst låvesvale
23.04.2024 Blomstring maigull
01.05.2024 Blomstring marianøkleblom
18.05.2024 Blomstring markjordbær
31.05.2024 Blomstring prestekrage
21.03.2024 Ankomst ringdue
18.05.2024 Blomstring rød jonsokblom
30.03.2024 Ankomst rødstrupe
11.04.2024 Ankomst rødvingetrost
12.05.2024 Voksenstadiet sitronsommerfugl
18.05.2024 Blomstring skogstorkenebb
07.05.2024 Blomstring stemorsblom
07.05.2024 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
28.03.2024 Ankomst stær
01.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.03.2024 Ankomst svarttrost
12.05.2024 Voksenstadiet sørgekåpe
05.05.2024 Ankomst taksvale
24.05.2024 Blomstring tepperot
19.05.2024 Blomstring tiriltunge
20.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika
23.05.2024 Ankomst tårnseiler
10.05.2024 Blomstring vinterkarse
16.04.2024 Voksenstadiet humler
29.04.2024 Blomstring løvetannslekta
26.05.2024 Blomstring forglemmegei
19.05.2024 Blomstring engsoleie
Fenologi på Nordkalotten
07.06.2024
Pasvik skole
Svanvik (Sør-Varanger, Finnmark)
30.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
15.05.2024 Første observasjon humler
27.05.2024 Blomstring rogn
Fenologi på Nordkalotten
27.05.2024
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
27.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
20.05.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2024 Blomstring blokkebær
20.05.2024 Blomstring fjellmarikåpe
20.05.2024 Blomstring fløyelsmarikåpe
19.05.2024 Blomstring knollerteknapp
20.05.2024 Blomstring myrtistel
01.05.2024 Bladsprett (musøre) dvergbjørk
20.05.2024 Blomstring dvergbjørk
Når kommer våren?
16.05.2024
Grethe Nicolaysen
Søndre (Hadsel, Nordland)
16.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
15.05.2024 Blomstring hvitveis
Når kommer våren?
15.05.2024
Hjalmar Larsen
Nordmarka (Harstad - Hárstták, Troms)
15.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
15.05.2024 Blomstring gjøkesyre
Når kommer våren?
09.05.2024
Vidar Meldal
Meldal (Midterdalen) (Steinkjer, Trøndelag)
06.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
04.05.2024 Ankomst horndykker
09.05.2024 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
07.05.2024
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
12.04.2024 Bladsprett (musøre) hassel
Når kommer våren?
07.05.2024
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
02.05.2024 Blomstring bjørk
02.05.2024 Bladsprett (musøre) bøk
05.05.2024 Blomstring bøk
Når kommer våren?
07.05.2024
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
06.05.2024 Blomstring bjørk
Når kommer våren?
07.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
07.05.2024 Blomstring bjørk
07.05.2024 Blomstring duskmyrull
07.05.2024 Blomstring engkarse
07.05.2024 Voksenstadiet gransnutebille
07.05.2024 Blomstring myrfiol
07.05.2024 Voksenstadiet sørgekåpe
Planteregistreringer
07.05.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus sp.)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Rognasal (Sorbus hybrida)
Lind (Tilia cordata)
Når kommer våren?
06.05.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.05.2024 Bladsprett (musøre) svartor
Når kommer våren?
05.05.2024
Marianne Smestad
Fjellsåvegen 84 (Nord-Odal, Innlandet)
02.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
1 - 15 av 2 911 siste»»