Bjørkefamilien med sine to slekter (bjørk og or) hører til de egentlige rakletrærne som omfatter hassel-, bjørk- og bøkefamilien. Trærne har adskilte hann- og hunnrakler på samme treet (sambu). I...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)