Vi har tre arter i bjørkeslekten i vår flora. Hengebjørk skiller seg fra vanlig bjørk (dunbjørk) ved at greinen henger og bladene ikke har hår. Risbjørk kan ikke forveksles med andre arter.
...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)