Miljolare.no

Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)

 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Ingar Granholt (16.04.2024)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (12.09.2023)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (15.06.2023)
 • Bjørkefamilien (Betulaceae)
  Bjørkefamilien (Betulaceae indet.)
 • Bjørkeslekta (Betula)
  Bjørkeslekta (Betula sp.)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Tijana Radic (17.11.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Tijana Radic (17.11.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Tijana Radic (17.11.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Tijana Radic (17.11.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (31.10.2022)
 • Svartor (Alnus glutinosa)
  Svartor (Alnus glutinosa) (31.10.2022)
 • Svartor (Alnus glutinosa)
  Svartor (Alnus glutinosa) (31.10.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (25.10.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (27.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (27.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (17.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (17.10.2022)
 • Svartor (Alnus glutinosa)
  Svartor (Alnus glutinosa) (17.10.2022)
 • Svartor (Alnus glutinosa)
  Svartor (Alnus glutinosa) (17.10.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (17.10.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Julie Sofie Hauger (17.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) Charlie (11.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (11.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (11.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (12.10.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (12.10.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Leander (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Olav Solli (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Bjørk (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Bjørk (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (30.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (23.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Isak, Venus (29.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Isak, Venus (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Hengebjørk (Betula pendula)
  Hengebjørk (Betula pendula) (29.09.2022)
 • Gråor (Alnus incana)
  Gråor (Alnus incana) (28.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) Tuva Hauger Kjerland (28.09.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens)
  Bjørk (Betula pubescens) (23.09.2022)