Miljolare.no

Rekke: Bløtdyr (Mollusca)

 • Krattsnegl (Arianta arbustorum)
 • Snegler (Gastropoda indet.) (23.05.2012)
 • Snegler (Gastropoda indet.)
 • Snegler (Gastropoda indet.)
 • Snegler (Gastropoda indet.)
 • Gulflankeskogsnegl (Arion fasciatus)
 • Gulflankeskogsnegl (Arion fasciatus)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Boakjølsnegl (Limax maximus)
 • Boakjølsnegl (Limax maximus)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Terrestre snegler (Stylommatophora indet.)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Krattsnegl (Arianta arbustorum)
 • Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater)
 • Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Snegler (Gastropoda indet.)
 • Snegler (Gastropoda indet.)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Åkerkjølsnegl (Deroceras agreste)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater)
 • Boakjølsnegl (Limax maximus)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum)
 • Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger)
 • Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Nordkøllesnegl (Clausilia bidentata) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Lundsnegl (Cepaea nemoralis) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Krattsnegl (Arianta arbustorum) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Småagatsnegl (Cochlicopa lubricella) Frode Falkenberg (22.05.2012)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) Frode Falkenberg (20.05.2012)
 • Vertigo sp.
 • Vertigo sp.
 • Gulkjølsnegl (Malacolimax tenellus) Frode Falkenberg (20.05.2012)