Leddsnegler (Polyplacophora)

Skallus-artane har eit skall satt saman av 8 tverrdelte plater. Noe under ti arter fins i farvann i Nordvest Europa. Alle artene er planteetere som skraper alger av harde substrat.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)