Miljolare.no

Art: Kusymre (Primula vulgaris)

Kusymre (Primula vulgaris)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Kusymre er en flerårig urt på rundt 10 cm. Blomsten er svovelgul.

Leveområde: Kusymre trives i løs, kalkrik jord i skog. Ytterst i skjærgården kan den også vokse i åpen lynghei og i ganske myrete drag.

Utbredelse: Kusymra er en utpreget kystplante som finnes fra Aust-Agder til Nordland, men det er bare på ytre Vestlandet og stedvis i Trondheim at den er vanlig. I disse traktene er den et typisk vårtegn. Kusymra er valgt til fylkesblomst for Hordaland.

Navnet: Historisk sett markerte blomstringen av kusymra at det var slutt på vinterforingen av kyrne og at de kunne sendes på beite.

Andre navn: kusom

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nøkleblomfamilien (Primulaceae)
Slekt      Nøkleblomslekta (Primula)
Art       Kusymre (Primula vulgaris)