Hopp til hovedinnhold

Vanlige vårarter

Ønsker du å delta i en enkel registrering av vårtegn kan konsentrere seg om noen av de vanligste artene som er listet her, slik som bjørk og linerle.

Selv om du følger med andre arter, bør du også følge med disse for å få mange observasjoner å sammenligne med.

Vis: kun bilder / artsomtaler