miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Påvirkning fra bosetning

Aktivitet:

Påvirkning fra bosetning

Her skal man undersøke hvordan bosetning og husholdninger påvirker vannmiljøet i området. Gjennom aktiviteten bidrar man til å kartlegge kloakktilførsler, inngrep og forsøpling av vannområdet. Drøft videre hvordan elevene kan påvirke iverksettingen av miljøtiltak.

Formål

Få kunnskaper om konsekvenser av kloakkutslipp, inngrep og forsøpling og om hvilke tiltak som kan settes i verk for å begrense miljøskader i vannområdet.

Gjennomføring

Undersøk hvordan vannmiljøet påvirkes av vannforsyning til bosetninger i området. Dere kan kartlegge kloakkutslipp både ved befaringer i vannområdet og ved å ta kontakt med representanter for kommunen.

Resultater

Legg inn data om vannforsyningen, påvirkninger og evt. planer og tiltak for området.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Læreplanmål
Koplinger til læreplanene