miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Temperatur og saltholdighet i vann > Veiledning

Temperatur og saltholdighet i vann

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

Aktiviteten skal sette elevene i stand til å samle klimadata nær skolen. Dataene kan brukes som utgangspunkt for undervisning om vær og klima, både lokalt og globalt. Registreringene kan hentes ut som tall eller diagrammer, slik at skolen får sin egen klimadatabase. Resultatene kan sammenlignes med observasjoner fra andre skoler, og med værdata. Gjennom å bruke for eksempel satellittbilder og værdata vil elevene kunne se sammenhenger i klimasystemene.

Samarbeidspartnere

Narom og IPY har vært samarbeidspartnere under utarbeidelsen av aktiviteten. Narom er undervisningsselskapet til Norsk Romsenter på Andøya. På undervisningsnettstedet Sarepta har Narom omfattende bakgrunnsopplysninger og oppgavesett knyttet til aktiviteten.

Se nettsidene: www.narom.no og www.sarepta.org.

IPY er det internasjonale polaråret 2007-2009. Aktiviteten knytter seg i særlig grad til forksningsprosjektet BIAC, om overflatevann og havstrømmer. Se nettstedene www.ipy.no og www.ipy.no/prosjekter/BIAC

Gjennomføring

Finn egnet plass for observasjon. Det er ikke nødvendig å bruke båt. Vannprøver fra strandkanten er godt brukbare for målingene. Sørg for å stå trygt og ta nødvendige hensyn til sikkerheten ellers.

  • Hent opp vann fra en halv meters dyp
  • Hell vann i måleglasset og utfør målingene
  • Registrer data på miljolare.no

Det styrker verdien av dataene om observasjonene er jevnlige - for eksempel til samme tid hver uke.

Utstyr

  • Bøtte eller lignende til å hente opp vann fra 0,5 meter dyp
  • Termometer
  • Saltholdighetsmåler

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Legg inn data

Dato:  
Tidspunkt:  
Vanntemperatur (°C):  
Saltholdighet (‰):  

Vis bare skjema