miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Smådyr i ferskvatn > Bakgrunnsstoff

Smådyr i ferskvatn

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Bestemmelsestabell for virvelløse dyr i ferskvann
Bestemmelsesnøkler for evertebrater i ferskvann.

Smådyr i ferskvatn
Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen, i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet. Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar, krepsdyr, sniglar, skjel, igler og makk.

Systematisk artstre
Artstreet med systematisk plassering, artsbeskrivelser og bilder.