Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rollsløkken skole — Hamar, Innlandet

Undersøkt av 7. trinn (7A) ved Rollsløkken skole onsdag 9. mars 2022

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)30000
Antall elever på hele skolen264
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.5
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.1
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker6
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ0
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep0
Markeringer for paradis o.l.2
Andre apparater0
Skjul eller overbygg1
Benker 13

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner3
Basketballbaner2
Håndballbaner1
Andre baner3

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærKun frittstående
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 husker
 vannkrig
 enspretten
 snakke
 pizzadude
 anti over
 basket
 rugby
 håndball
 leke med spader
Vinterhalvåretskøyter med sko på is
 isknusing
 fotball
 ake
 rugby
 pinner
 lage snømann
 snakking
 enspretten
 kaste snøball på blink
 amerikansk fotball

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetbarnehagen, ungdommer som fester, folk som går tur med hunden sin, folk som røyker,

Ønsker

Nevn inntil 5 tingDumpehuske som snurrer rundt, gress på fotballbana, savner den gamle fotballbana, blekksprut som man kaster ball oppi,

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)146
Antall plasser til sykkel under tak0

Bilder

Andre registreringer fra Rollsløkken skole

09.03.2022
Rollsløkken skole
(Hamar, Innlandet)
7 trinn
264 elever
25 000 m2 uteområde