Hopp til hovedinnhold

Rapport fra forskningskampanjen 2021

Høsten 2021 undersøkte elever og lærere fra 125 skoler fordelt på 242 klasser skolegårdene sine. Formålet var å få mer kunnskap om kvaliteten på norske skolegårder.

De viktigste funnene til forskerne er at:

  • Ca 1 av 5 skoler som deltok hadde mindre areal per elev enn anbefalingen på 30 m².
  • Gjennomsnittlig areal per elev var likevel betydelig større enn anbefalingen.
  • Sett under ett er det mindre grøntarea (gress, skog etc) enn grått (asfalt, grus etc) på skolene. 

Forskeren skriver også at «Det foreligger ikke mange tilsvarende undersøkelser av norske skolegårder. Materialet som elevene har bidratt til er omfattende, og fortjener å studeres mer.».