Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Elever tilbringer mye tid på skolens uteområde. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har undersøkt hvordan uteområdet bør være for å gi et godt grunnlag for aktivitet, helse og trivsel. Det forskerne veit mindre om, er hvordan uteområdene til skolene i Norge faktisk er. Dette skal vi forsøke å finne ut av i årets Forskningskampanje.

Hva menes med «skolens uteområde»?

Med skolens uteområder mener vi alt bruksareal innenfor skolens tomtegrense som er tilgjengelig for barna og som ikke er bygninger, parkeringsplasser eller annet trafikkareal. 

Areal avsatt til for eksempel søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og skal derfor heller ikke regnes med. Figuren gir et eksempel på hva som kan inngå i skolens uteområde (nettoarealet) innenfor tomtegrensa (bruttoarealet).

Kart med tomt og uteområde for en skole inntegnet

Dette skal undersøkes

Her er skjema som kan skrives ut og noteres på når uteområdet undersøkes. Under kan du lese mer om de ulike spørsmålene som skal besvares.

Last ned skjema Åpne skjema i nytt vindu

Areal og plass

En sentral del av undersøkelsen er å finne størrelsen på skolens uteområde i forhold til antall elever og trinn. Det er ikke noe fasitsvar på hvor stor skolegården bør være, men forskning tyder på hvis det er mindre enn 20 kvadratmeter per elev, kan det bli litt for trangt. 

Hvordan finne størrelsen på uteområdet?

Å finne størrelsen på området kan høres tidkrevende ut, men heldigvis finnes det verktøy til dette!

Alternativ 1: Kartet på Finn.no

Skjermbilde
 • Åpne kart.finn.no
 • Finn fram til og zoom inn på skolen i kartet
Skjermbilde
 • Klikk på vertøyet for å måle i kartet. Dette er det tredje fra venstre nederst i skjermbildet.
Skjermbilde
 • Tegn inn skolens uteområde.
 • Når du har kommet til nest siste punkt, dobbeltklikker du for å avslutte tegningen. 
 • NB! Markeringen forsvinner om du klikker på den nå.
Skjermbilde
 • Arealet vises med to desimaler.
 • Rund av til nærmeste hele kvadratmeter og notér ned.

Alternativ 2: Norgeskart.no:

Skjermbilde
 • Åpne Norgeskart.no
 • Finn fram til og zoom inn på skolen i kartet
 • Åpne menyen øverst til venstre  
Skjermbilde
 • Velg «TEGNE OG MÅLE»

Skjermbilde
 • Velg deretter fanen «FLATE» øverst i vinduet som kommer opp
 • Kryss så av for «VIS MÅL PÅ KART»
Skjermbilde
 • Tegn inn skolens uteområde.
 • Når du har kommet helt rundt, klikker du på første punktet igjen og tegningen avsluttes. 
 • Notér antall kvadratmeter som vises i markeringen.

Noen kommentarer til bruk av vertøyene

 • Tegningen gjøres ved å klikke for å markere punkter på ytterkanten av uteområdet. Det blir rette linjer mellom punktene, så det trenger ikke være så veldig nøyaktig men pass på at ikke bygninger eller parkeringsplasser blir med. 
 • Dersom skolen for eksempel er et tun med bygninger inne på området kan arealet for disse finnes ved å markere de enkeltvis og så trekke dette fra arealet for hele området. 
 • På Norgeskart kan du velge REDIGER for å flytte på punkter eller TØM for å fjerne markering.

Underlaget

Vi ønsker også vite hvilke underlag (asfalt, grus, kunstgress, etc) uteområdet består av og omtrent hvor store andeler det er, rundet av til nærmeste 10%. Her kan også være greit å bruke kartvertøyet (Norgeskart) og markere ulike farger, men en trenger ikke være så veldig nøyaktig.

Lekeapparater

Antall lekeapparater av ulike typer skal telles opp. Se skjema (under) for de ulike kategoriene. Dersom det er store, sammensatte apparater telles de enkelte delene, for eksempel antall plasser i huskestativ.

Ballbaner

Hvilke ballbaner finnes det på skolens uteområde og hvor mange? Banen må minst ha mål/kurver/nett for å telle, men trenger ikke ha opptegninger. Enkeltstående basketballkurver kan også telle som en bane.

Natur

Trær kan dempe gi ly for vær og vind og er naturlige lekearenaer. Vi ønsker å vite omfanget (frittstående, klynger, skogholt etc) av løvtrær, bartrær og busker på skolens uteområde. Dersom det er berg og steinknauser hvor elevene kan leke, ønsker vi også å vite dette.

Aktiviteter

Vi ønsker å vite om de vanligste aktivitetene for elevene i klassen i sommer- og vinterhalvåret. Dette spørsmålet gjelder klassen og ikke hele skolen.

Bruk utenom friminuttet

Bruker klassen uteområdet i kroppsøving, uteundervising eller på fritiden? I hvor stor grad?

Andre brukere av uteområdet

Det er interessant å vite om det er få eller mange i nærmiljøet bruker uteområdet utenom skoletiden. Er det små barn, større barn, ungdommer eller eventuelt lag og foreninger som bruker området? Diskuter i klassen.

Ønsker

Hva savner dere mest på uteområdet og hva kan bli bedre? Diskuter i klassen og skriv ned ønsker.

Hvis tid

Vi er også interessert i å vite om hvor mange plasser det finnes til parkering av sykkel og hvor mange av disse som er under tak. Siden sykkelparkering ikke regnes en del av skolens uteområde, gjelder dette spørsmålet hele skolens område.

Bilder

Er det deler av skolens uteområde som er spesielt bra? Da hadde det vært fint med bilder av dette.

NB! Sørg for å ikke få med identifiserbare personer!

Registrering

Når papirskjema er utfylt registreres opplysningene i nettskjema. Her kan også bilder registreres.

Logg inn og registrerer

Hva skjer etterpå?

Forskere ved NMBU vil bruke datamaterialet for å lage en statistikk for status for skoleanleggene. Skolene selv kan bruke opplysningene til å sammenligne med hvordan status er andre steder. Kanskje også SFO og FAU er interessert i resultatene?