Hopp til hovedinnhold

Hjelp forskerne med å undersøke skolegården!

Elever tilbringer mye tid ute på skolen. Da er det viktig at det er et godt sted å være, at elever kan leke, være sosial og fysisk aktive. Det er også viktig at det er noe for alle å gjøre, uansett hva man liker. Forskere har undersøkt hva som skal til for at uteområdene kan bli bra, men vi vet ikke nok om hvordan skolegårder rundt i landet faktisk er. Det kan dere hjelpe oss med!

Oppdrag: Undersøk skolens uteområde

I Forskningskampanjen går mange elever sammen for å finne ut av noe som forskere trenger svar på. I år er oppdraget å finne ut hvor stor uteplass dere har på skolen og hvordan plassen blir brukt. Dere skal blant annet bruke kart og måle, telle ting som lekeapparater, parkeringsplasser og fotballmål og observere aktiviteter. På nettsiden kan dere sammenligne deres skole med andre skoler i landet. Kanskje det er vanlig å spille fotball på din skole, mens andre spiller slåball?

Hvorfor skolens uteområde?

Forskningskampanjen arrangeres i forbindelse med Forskningsdagene. I år er «Fred og konflikt» tema for festivalen. To av årsakene til konflikter i verden er kamp om områder og ressurser. Dette gjelder også i mindre skala som på en skole som også har begrenset plass og utstyr. Elevene selv har få muligheter til å påvirke hvordan uteområdet skal være og endringer tar tid. Koronasituasjonen har også noen steder endret hvor elevene kan være seg til enhver tid.

Hva skal til for at uteområdene er bra?

Professor Kine Halvorsen Thorén ved NMBU har forsket på skolers uteområde, og hun gleder seg til å se hva dere finner ut. – Gjennom denne kartleggingen, får vi kunnskap om noe vi vet alt for lite om i Norge. Så dette er en fantastisk mulighet for oss som er arbeider med forskning på dette feltet, sier Kine. – Vi vet veldig lite om norske skolegårder, for eksempel hvor store de er eller hva de inneholder. Vi vet heller ikke hva elevene synes om skolegårdene sine og om det er nok å gjøre enten det er om sommeren eller om vinteren.

I tidligere forskningsprosjektet fant forskerne ut flere ting som er viktige for at elever trives og er aktive på skolen.

En skolegård er bra når

• det er variert natur, for eksempel fine lekeområder med trær og busker som skygger for sola og litt ujevnt terreng.
• elever kan velge mellom forskjellige lekeapparater og annet utstyr slik at dere kan være fysisk aktive.
• det er litt forskjellige typer områder med ulik størrelse slik at du kan velge om du vil leke, klatre, spille fotball eller bare sitte i en krok og snakke med vennene dine.

Det er ikke noe fasitsvar på hvor stor skolegården bør være, men forskning tyder på hvis det er mindre enn 20m2 per elev, kan det bli litt for trangt. 

Påmelding

Undersøkelsen gjennomføres mellom 13. september og 3. oktober 2021. Meld på klassen hvis du er interessert i å delta!

Påmelding