Hopp til hovedinnhold

Resultater

Kampen skole — Oslo

Undersøkt av 7. trinn (7A/B/C) ved Kampen skole fredag 22. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)8759
Antall elever på hele skolen550
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.6
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.4
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker6
Vipper og dumpehusker1
Karuseller0
Turnstativ2
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep3
Markeringer for paradis o.l.3
Andre apparater9
Skjul eller overbygg1
Benker 9

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner1
Basketballbaner2
Håndballbaner0
Andre baner3

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærKun frittstående
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

SommerhalvåretBallspill
 lek
 annet
Vinterhalvåretballspill
 lek i snø
 konge på haugen

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetStor fotballaktivitet daglig på fotballbanen. Lekeapparater brukes daglig av småbarn.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingtrampoline, større klatrestativ, mer natur (trær), flere lekeapparater, skatepark.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)60
Antall plasser til sykkel under tak10

Bilder

Andre registreringer fra Kampen skole

Ingen registreringer.