Hopp til hovedinnhold

Resultater

Lilleaker skole — Oslo

Undersøkt av 7. trinn (7ab) ved Lilleaker skole tirsdag 19. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)2421
Antall elever på hele skolen375
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.7
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.2
Annet underlag0.1

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker2
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ1
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep3
Markeringer for paradis o.l.6
Andre apparater7
Skjul eller overbygg1
Benker 7

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner2
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerIngen
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretbasketball
 fotball
 har'n
 hoppetau
 lus
 kongeball
 bordtennis
 hoppe tau
 hoppeslengtau
Vinterhalvåretsnball på blink
 ake på en kroppsdel
 fotballek
 basketball
 kongeball
 klatre har'n
 skli ned bakken
 snøbygging

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetSmå barn under skolealder bruker lekestativene med foreldre som tilskuere.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingFlere kongeballbaner, kunstgress for fotball, sitteplasser under tak, trampoline, større fotballmål, få ned ballene som elevene kaster opp på taket: Blir bare tatt ned et par ganger i året, flere trær og flere basketballkurver.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)80
Antall plasser til sykkel under tak0

Bilder

Andre registreringer fra Lilleaker skole

Ingen registreringer.