Hopp til hovedinnhold

Resultater

Lillesund skole — Haugesund, Rogaland

Undersøkt av 5. trinn (5A) ved Lillesund skole søndag 17. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)10000
Antall elever på hele skolen447
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.6
Grus, sand eller singel0.2
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker7
Vipper og dumpehusker0
Karuseller2
Turnstativ0
Klatrestativ3
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.4
Andre apparater3
Skjul eller overbygg5
Benker 3

Ballbaner

Ballbinger2
Fotballbaner0
Basketballbaner0
Håndballbaner0
Andre baner0

Natur

LøvtrærKlynger
BartrærIngen
BuskerIngen
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

SommerhalvåretLeker av diverse slag
 zipline
 karusell
 turn-på-gresset
Vinterhalvåretballbingen
 zipline

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetSkjeldent. Fotball i bingen.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingSnurresirkel. Mykere underlag. Mindre asfalt.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)142
Antall plasser til sykkel under tak0

Bilder

Andre registreringer fra Lillesund skole

Ingen registreringer.