Hopp til hovedinnhold

Resultater

Meløy Oppvekstsenter/Avdeling skole — Meløy, Nordland

Undersøkt av 6. trinn (mellomtrinn) ved Meløy oppvekstsenter avd skole onsdag 13. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)8676
Antall elever på hele skolen13
Antall klassetrinn på hele skolen8

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.3
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.3
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker6
Vipper og dumpehusker2
Karuseller0
Turnstativ0
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.0
Andre apparater2
Skjul eller overbygg3
Benker 6

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærKlynger
BartrærKun frittstående
BuskerIngen
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretfrilek
 hoppepute
 slåball
 klatrestativ
 disse
 veggball
 fotball
Vinterhalvåretskøyter
 ski
 snøborg
 snøhule

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetfotballtrening

Ønsker

Nevn inntil 5 tingkritt, stort lekeapparat, flere store sklier, zipline, karusell

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)30
Antall plasser til sykkel under tak15

Bilder

Andre registreringer fra Meløy oppvekstsenter avd skole

Ingen registreringer.