Hopp til hovedinnhold

Resultater

Løken skole — Aurskog-Høland, Viken

Undersøkt av 2. trinn (B) ved Løken skole tirsdag 12. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)9961
Antall elever på hele skolen266
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.5
Kunstgress eller gummidekke0.1

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker6
Vipper og dumpehusker1
Turnstativ3
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.8
Andre apparater6
Skjul eller overbygg1
Benker 11

Ballbaner

Ballbinger1
Basketballbaner2
Håndballbaner2

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærKun frittstående
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretklatrer
 sandkasse
 paradis
 løpe
 teater
 husker
 kritt
 zipline
 sisten
Vinterhalvåretake
 ski
 snømann
 snøball
 snøhule

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetKorpset bruker det til friminutt på ettermiddag/kveld. Ungdommer spiller fotball i ballbingen, noen bruker sandkassa og noen sykler på plassen.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingDyr på skolen.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)55

Bilder

Her sparker vi ball og kaster snøballer.
© Anna, Halvor og Kim (11.10.2021)
© Anna, Halvor og Kim (11.10.2021)
Vi har to kinakusker
© Anna, Halvor og Kim (11.10.2021)
© Anna, Halvor og Kim (11.10.2021)
© Anna. Halvor og Kim (11.10.2021)
© Anna. Halvor og Kim (11.10.2021)

Andre registreringer fra Løken skole

Ingen registreringer.