Hopp til hovedinnhold

Resultater

Konsvik skole — Lurøy, Nordland

Undersøkt av 4. trinn () ved Konsvik skole torsdag 7. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)300
Antall elever på hele skolen34
Antall klassetrinn på hele skolen10

Underlaget

Asfalt0.1
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.6
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker2
Vipper og dumpehusker1
Karuseller0
Turnstativ0
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep0
Markeringer for paradis o.l.2
Andre apparater2
Skjul eller overbygg1
Benker 4

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner0

Natur

LøvtrærKlynger
BartrærKun frittstående
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretlek
 fotball
 klatring
Vinterhalvåretlek ski
 fotball

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetJa treninger to gang pr uke

Ønsker

Nevn inntil 5 tingUtelekskur til samtaler flere klatrestativ,

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)0
Antall plasser til sykkel under tak10

Bilder

Andre registreringer fra Konsvik skole

21.09.2021
Konsvik skole
(Lurøy, Nordland)