Hopp til hovedinnhold

Resultater

Østbyen skole — Bodø, Nordland

Undersøkt av 5. trinn () ved Østbyen skole tirsdag 5. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)8500
Antall elever på hele skolen300
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.4
Grus, sand eller singel0.3
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.2
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker13
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ1
Klatrestativ4
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.7
Andre apparater0
Skjul eller overbygg3
Benker 22

Ballbaner

Ballbinger3
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner2

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 kanonball
 gunnarball
 hoppe tau
 danse
 basket
 kappløp
 pingpong
 utelek
Vinterhalvåretkongen på haugen
 ski
 ake
 skli på isen
 grave tuneller
 lage borger
 klatre/ake fra snøhauger
 lage snømann
 kaste snøball
 skøyte
 isfotball
 huske

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetBrukes mye etter skoletid. Både ungdommer og små barn. Mange spiller fotball og basketball. Noen leker gjemsel og sisten. De minste bruker skliene og apparatene. Pokemon go (pokestop på grusbane)

Ønsker

Nevn inntil 5 tingVi ønsker oss: Flere sklier. Gjerne tunnelsklie som går rundt. Kunstgressbane (det er grusbane vi har). Flere søppeldunker. Flere trær. Håndballbane. Dumpehuske og flere klatrestativ. Flere apparater. Karuseller og trampoline. Badmintonbane. Flere ballbinger. Større ballbinger. Høyere vegger på ballbingen. Flere basketbaner. Sykler. Vi ønsker oss flere små hus/skjulesteder. Flere småleker: bøtter, spader, lekeservise til rollelek. Hva kan bli bedre: alt sier en gruppe. Flere apparater er slitte. Ballbingene er delvis ødelagt. Nettingen på ene målet har hull.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)100

Bilder

(23.09.2021)
(23.09.2021)
(23.09.2021)
(23.09.2021)

Andre registreringer fra Østbyen skole

Ingen registreringer.