Hopp til hovedinnhold

Resultater

Heia skole — Lier, Viken

Undersøkt av 7. trinn (7.trinn) ved Heia skole onsdag 15. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)17314
Antall elever på hele skolen276
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.3
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.5
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier0
Husker3
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ1
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.6
Andre apparater0
Skjul eller overbygg5
Benker 3

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretballeker
 scating
 hoppeparadis
Vinterhalvåretake
 lage snøman
 skøyte

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetMange bruker bingen om sommeren Og dragen til å ake på vinteren

Ønsker

Nevn inntil 5 tingSkaterampe og nye husker.

Sykkelparkering

Bilder

(14.09.2021)
(14.09.2021)

Andre registreringer fra Heia skole

16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
20 050 m2 uteområde
 
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
18 400 m2 uteområde
 
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
18 400 m2 uteområde
 
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
275 elever
17 624 m2 uteområde
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
275 elever
17 624 m2 uteområde
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
270 elever
21 700 m2 uteområde
16.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
275 elever
17 427 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
24 500 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
17 402 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
17 214 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
17 214 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
18 670 m2 uteområde
15.09.2021
Heia skole
(Lier, Viken)
7 trinn
276 elever
19 700 m2 uteområde