Hopp til hovedinnhold

Resultater

Espa skole og barnehage avd skole — Stange, Innlandet

Undersøkt av 4. trinn (3. og 4.) ved Espa skole og barnehage avd skole tirsdag 14. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)6200
Antall elever på hele skolen45
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.3
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.3
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker3
Vipper og dumpehusker0
Karuseller2
Turnstativ1
Klatrestativ3
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.0
Andre apparater1
Skjul eller overbygg5
Benker 4

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner2
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærSkog/skogholt
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretbasketball
 fotball
 bordtennis
 slåball
 løping
 diverse leker
 prate
 klatre
 turne
 kjøre karusell
 huske
 stikkball
 antiover
 leke i sandkassa
 bygge med byggesettømmer
 bygge hytte
 kjøre zipline
 gjemsel
 boksen går i skogen
 Noen friminutt er man ved grillhytta og leker
 danse til musikk
 snekre
 tegne med kritt
 hoppe tau
 lage sandslott
 leke kjøkken med gjørme
VinterhalvåretLangrenn
 alpint
 aking
 snømenn
 snøborg
 snøball på blink
 prate
 løpe
 leke diverse leker
 huske
 kjøre zipline
 noen friminutt er man ved grillhytta og leker
 lage snøhuler og snølykter
 skli på is

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetNoen andre barn bruker området i helger. Familier drar dit for å bruke lekeapparater, klatrestativ, ski/ake-bakke, langrennsløyper o.l. Noen voksne deltar da også i aktiviteter.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingOppmerking til paradis o.l. Høyere, mer avansert klatrestativ. Flere basketkurver.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)10
Antall plasser til sykkel under tak0

Bilder

Uteområdet foran hvor det spilles basketball og stikkball. I skråningen er det aking om vinteren.
© Trond Sveen, Espa skole (14.09.2021)
Uteområdet som er mest populært: gult klatrestativ, og fotballbane i grus helt bakerst. Om vinteren er det skiløyper, noen ganger kjørt opp på gressflata og grusbana.
© Trond Sveen, Espa skole (14.09.2021)
Skogsområde hvor det foregår hyttebygging og lek aktivitet av ulikt slag.
© Trond Sveen, Espa skole (14.09.2021)

Andre registreringer fra Espa skole og barnehage avd skole

Ingen registreringer.