Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Hver elev registrerer sin lunsj bare én dag og benytter elevkoder for å logge inn. Hele trinn på skolen benytter samme elevkode. Dette gjør at data kobles til skolen men blir likevel anonymt.

En tilfeldig dag

Elevene skal ikke vite om undersøkelsen på forhånd. Selve lunsjen skal foregå så normalt som mulig og så registreres etterpå. Hver elev registrerer bare én lunsj. Går det lang tid fra lunsjen til registrering av den, for eksempel neste dag, kan det være lurt å notere i mellomtiden hva en spiste og tidspunktet en startet og sluttet. Registreringen er typisk gjort på et kvarter.

Elevenes registrering

Elevene logger seg på ved hjelp av en elevkode som de får fra læreren. Lærer oppretter elevkoder som gjelder for hele trinn. Hvis det er få gutter eller jenter på trinnet vil elevene ikke bli spurt om kjønn. Dette er for å ivareta personvernet til de som er med.

Ved å logge på med elevkoden, kommer eleven direkte til registreringsskjemaet. Husk at det er viktig å registrere bare det man spiste. Mat som ble liggende igjen matboksen uten å bli spist skal ikke tas med i hva som ble spist til lunsj. Det er egne spørsmål om en spiste opp, eventuelt hvorfor ikke og hva som skjedde med restene.

Alle lunsjregistreringer er anonyme, men skole og klassetrinn blir brukt i resultatvisningene. Det er frivillig å delta i kampanjen. Er elevene under 15 år, kan lærer informere om prosjekter ved å bruke «Vil du være med og sjekke skolematen?» til å fortelle om prosjektet.

Resultater

Når data er samlet inn, vil alle kunne se resultatet og sammenligne skolemat etter klassetrinn, geografisk og mer på resultatsidene. Forskeren vil også lage en rapport som alle skoler får tilsendt.

Få med hele skolen!

Det er ekstra gøy for elevene å studere gode data fra egen skole. Dersom alle klassetrinn deltar, vil de få figurer over hvordan mat og drikke varierer med alder på egen skole. De kan også sammenlikne skolen med andre skoler i kommunen, eller med gjennomsnittet for alle norske skoler.

Start med elevkoder

Opprett elevkoder så er du i gang