Hopp til hovedinnhold

Møt forskeren!

Lene Frost Andersen

Lene Frost Andersen Forskeren

I Forskningskampanjen 2018 kan du hjelpe forsker Lene Frost Andersen ved å forske på din egen og andres skolemat. Lene er blant de i landet som vet mest om kostholdet til barn og unge.

Lene jobber på Universitetet i Oslo (Institutt for medisinske basalfag) og var også med på Forskningskampanjen i 2011 om skolemat.

Hvorfor er det viktig å vite mer om hva elever spiser på skolen?

— Lunsj er et av flere måltider i løpet av dagen og forskere er opptatt av å forstå hvordan ulike måltider bidrar til det totale kostholdet. Jo mer man vet om de ulike måltidene, f. eks. skolelunsjen, jo bedre råd om kosthold kan man gi. Kunnskap om ulike måltider er også viktig for å forstå hvordan man kan lage tiltak som fungerer. For eksempel har undersøkelser vist at barn som fikk gratis skolefrukt spiste mindre usunn snacks. Det er viktig å se på kostholdet til barn og unge fordi spisevanene man har som ung, ofte følger med inn i voksenlivet.