Hopp til hovedinnhold

Resultater



Foto: Ellen Inga M Sara
Dato: 25.04.2019



Dato: 18.06.2018


Art: Ballblom (Trollius europaeus)
Dato: 18.06.2018


Art: Bjørk (Betula pubescens)
Foto: 4-5. klasse
Dato: 28.05.2018


Art: Finnmarkspors (Rhododendron palustre)
Dato: 10.06.2018


Art: Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Dato: 10.06.2018


Art: Rogn (Sorbus aucuparia)
Dato: 16.05.2018


Art: Skogsmaur (Formica sp.)
Dato: 13.05.2018


Art: Humler (Bombus sp.)
Dato: 06.05.2018



Dato: 09.11.2016



Dato: 28.10.2016



Dato: 24.09.2016


Art: Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Dato: 13.06.2016


Art: Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Dato: 26.05.2016


Art: Finnmarkspors (Rhododendron palustre)
Dato: 29.05.2016


Art: Molte (Rubus chamaemorus)
Dato: 26.05.2016


Art: Ballblom (Trollius europaeus)
Dato: 28.05.2016



Dato: 08.05.2016


Art: Bjørk (Betula pubescens)
Dato: 15.05.2016


Art: Rogn (Sorbus aucuparia)
Dato: 14.09.2015


Art: Skrubbær (Chamaepericlymenum suecica)
Dato: 24.06.2015


Art: Ballblom (Trollius europaeus)
Dato: 24.06.2015


Art: Molte (Rubus chamaemorus)
Dato: 24.06.2015



Dato: 14.06.2015

1-24 av 80 siste»»