Miljolare.no

Om PNC

Samarbeid over grensene

Utviklingen av Fenologi på nordkalotten (Phenology of the North Calotte) er en integrert del av prosjektet Barents Local Agenda 21 på Svanhovd miljøsenter. Dette er et initiativ som ønsker å øke den økologiske kunnskapen og miljømessige forståelsen blant elever og lærere i grensetraktene mellom Norge og Russland.

Ideen ble lansert av Kandalaksha State Nature Reserve, som også har spilt en aktiv rolle i utviklingen av programmet. Miljolare.no er ansvarlig for nettløsningen.

Hvem kan delta?

Alle skoler nord for polarsirkelen kan delta i Fenologi på nordkalotten selv om prosjektet i første rekke retter seg mot elever i grenseområdene mellom Russland og Norge.

Kontaktinformasjon

Maria Goreva
Bioforsk Jord og Miljø
Svanhovd
9925 Svanvik
Norway

Tlf: (+47) 932 18 934
Faks: (+47) 78 99 56 00

E-post: maria.goreva@bioforsk.no

Web page: Bioforsk Svanhovd