Hopp til hovedinnhold

Om PNC

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Samarbeid over grensene

Utviklingen av Fenologi på nordkalotten (Phenology of the North Calotte) er en integrert del av prosjektet Barents Local Agenda 21 på Svanhovd miljøsenter. Dette er et initiativ som ønsker å øke den økologiske kunnskapen og miljømessige forståelsen blant elever og lærere i grensetraktene mellom Norge og Russland.

Ideen ble lansert av Kandalaksha State Nature Reserve, som også har spilt en aktiv rolle i utviklingen av programmet. Miljolare.no er ansvarlig for nettløsningen.

Hvem kan delta?

Alle skoler nord for polarsirkelen kan delta i Fenologi på nordkalotten selv om prosjektet i første rekke retter seg mot elever i grenseområdene mellom Russland og Norge.

Kontaktinformasjon

Tor-Arne Bjørn
Bioforsk seksjon for utmark- og naturbasert næringsutvikling
9000 Tromsø

Telefon: (+47) 951 46 566
E-post: tor.arne.bjorn@bioforsk.no